Piszą o nas

Dzień Informacyjny „Energia i Budownictwo w programie Horyzont 2020” - prezentacja tematów, warsztat z pisania wniosków

26 września 2016 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12 w Łodzi odbędzie się Krajowy Dzień Informacyjny „Energia i Budownictwo w programie Horyzont 2020”.  Uczestnicy konferencji otrzymają wiedzę, która pozwoli przybliżyć im zasady finansowania i politykę Komisji Europejskiej, a także odpowiedzieć na pytania: dlaczego startować w konkursach w ramach PB UE, jak znaleźć się w najlepszych konsorcjach i wreszcie jak napisać projekt z szansą na finansowanie KE? Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja projektów, które otrzymały dofinansowanie i warsztaty z udziałem ekspertów oceniających wnioski w programie Horyzont 2020. Spotkanie dedykowane jest zarówno jednostkom badawczym, uczelniom jak i przedsiębiorcom. Spotkanie jest bezpłatne. Agenda spotkania w linku. Po spotkaniu jego uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim.

Zostań Członkiem PPTB

Zostań członkiem PPTB - pobierz Deklarację

Korzyści z członkostwa w PPTB:

 • bieżące informacje o ważnych wydarzeniach w branży, ogłaszanych konkursach z funduszy krajowych i zagranicznych
 • bezpłatne szkolenia, warsztaty, konsultacje na temat pozyskiwania środków finansowych na realizację innowacyjnych projektów dla branży budowlanej
 • możliwość udziału w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych finansowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską (do 100% finansowania)
 • łatwiejszy dostęp do nowoczesnych technologii i materiałów opracowywanych w Europie
 • promocja firmy w kraju i za granicą
 • networking – łączenie polskich firm i instytucji z partnerami zagranicznymi
 • możliwość wpływu na polskie i europejskie prawodawstwo dotyczące branży budowlanej dzięki udziałowi w konsultacjach
 • szansa na zwiększenie innowacyjności własnego przedsiębiorstwa poprzez bezpośrednie kontakty z polskimi i zagranicznymi naukowcami

Członkowie PPTB - Koordynator

logo asm100

Koordynator PPTB

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku jest prywatnym instytutem badawczym działającym od 1996 roku. ASM specjalizuje się w, badaniach i analizach rynku, analizach ekonomicznych, społecznych, badaniach postaw użytkowników a także transferze wiedzy, innowacji i technologii. ASM posiada wieloletnie doświadczenie w takich sektorach przemysłu jak budownictwo, energia, transport, rynku pracy oraz edukacji.

Wyniki prowadzonych przez ASM badań pozwalają klientom nie tylko na opracowanie skutecznych metod działania ale też na efektywne wdrożenie nowych pomysłów, technologii czy produktów. Są również wsparciem procesów legislacyjnych tak na poziomie krajowym jaki i międzynarodowym.

Celem prowadzonej przez ASM działalności jest:

 • Rozwój naukowo-techniczny i innowacyjny w obszarach gospodarczych i społecznych na poziomie światowym, krajowym i regionalnym
 • Wspomaganie rozwoju MŚP we wszystkich obszarach m.in. organizacji i zarządzania, produkcji i technologii, produktów, rynków
 • Rozwój rynku pracy poprzez działanie aktywizujące młodzież, pracujących, bezrobotnych, służby publiczne, organizacje pozarządowe i prywatne, związane z rynkiem pracy
 • Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy, technologii ICT i IT
 • Działanie na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym
 • Wpływanie na rozwój społeczny w obszarze kultury, sztuki, turystyki i sportu
 • Wspieranie edukacji, w szczególności edukacji ustawicznej.

ASM posiada również wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych UE, a także finansowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską (udział w 27 projektach strukturalnych i 41 projektach międzynarodowych).

Członkowie PPTB - Instytucje otoczenia biznesu

 1. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 2. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 3. Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze
 4. Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów "Polskie Okna i Drzwi"

Zaloguj się