Polska Platforma Technologiczna Budownictwa znalazła się na mapie klastrów PARP a także na mapie European Cluster Collaboration Platform (ECCP).