Polska Platforma Technologiczna Budownictwa objęła patronatem merytorycznym Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego, które odbyło się 12 czerwca 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas Forum p. Agnieszka Kowalska w imieniu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Koordynatora PPTB wystąpiła z prezentacją pt. „Możliwości oraz doświadczenia z pozyskiwania i realizacji międzynarodowych projektów badawczych”.