Jednym z celów jakie realizuje Polska Platforma Technologiczna Budownictwa jest zwiększenie udziału polskich firm i jednostek naukowych w programach badawczych UE poprzez realizację innowacyjnych projektów współfinansowanych m.in. z programu Horyzont 2020.

W tym zakresie ASM oferuje członkom PPTB:

  • szeroki dostęp do najbardziej aktualnych informacji o celach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz warunkach, formach i korzyściach uczestniczenia w tych programach dla polskich przedsiębiorstw i instytucji z obszaru budownictwa;
  • systematyczne informowanie przedsiębiorstw i instytucji działających w PPTB o najnowszych osiągnięciach i trendach w branży
  • rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach branżowych wspierając w ten sposób proces kojarzenia partnerów i budowania konsorcjów oraz sieciach tematycznych funkcjonujących w Unii Europejskiej;
  • pomoc w kojarzeniu partnerów i pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów;
  • współpraca przy przygotowaniu wniosków projektowych.