1. Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 2. Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM)
 3. Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk - Zakład Geomechaniki
 4. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 5. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
 6. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 7. Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 8. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 9. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 10. Instytut Techniki Budowlanej
 11. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach o/Poznań
 12. Instytut Technologii Drewna - Zakład Ochrony Drewna
 13. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
 14. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Wydział Inżynierii Lądowej
 15. Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - Instytut Archtektury i Urbanistyki
 16. Politechnika Łódzka - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów - Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
 17. Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa, Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
 18. Politechnika Śląska - Wydział Architektury
 19. Politechnika Śląska - Wydział Budownictwa
 20. Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Lądowej - Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
 21. Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Lądowej - Zakład Budownictwa Ogólnego
 22. Politechnika Wrocławska - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego - Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej
 23. Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - Instytut Budownictwa