26 września 2016 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12 w Łodzi odbędzie się Krajowy Dzień Informacyjny „Energia i Budownictwo w programie Horyzont 2020”.  Uczestnicy konferencji otrzymają wiedzę, która pozwoli przybliżyć im zasady finansowania i politykę Komisji Europejskiej, a także odpowiedzieć na pytania: dlaczego startować w konkursach w ramach PB UE, jak znaleźć się w najlepszych konsorcjach i wreszcie jak napisać projekt z szansą na finansowanie KE? Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja projektów, które otrzymały dofinansowanie i warsztaty z udziałem ekspertów oceniających wnioski w programie Horyzont 2020. Spotkanie dedykowane jest zarówno jednostkom badawczym, uczelniom jak i przedsiębiorcom. Spotkanie jest bezpłatne. Agenda spotkania w linku. Po spotkaniu jego uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii w Konstantynowie Łódzkim.