Z inicjatywy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku powstała koncepcja stworzenia narodowych platform technologicznych budownictwa pod parasolem ECTP. Polska Platforma Technologiczna Budownictwa została powołana do życia w kwietniu 2004 r. jako pierwsza narodowa taka platforma. Wśród jej założycieli znalazło się ponad 20 firm i organizacji branżowych, m.in. Grupa ATLAS, Prochem SA, Mostostal Warszawa SA, Opoczno SA, Atutor – Integracja Cyfrowa Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Bumar Waryński, SA, Instalexport SA, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Instytut Techniki Budowlanej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Technologii Drewna, Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Akademia Górniczo–Hutnicza, Instytut Szkła i Ceramiki, Izba Architektów RP, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Kongres Budownictwa RP, Naczelna Organizacja Techniczna i inne.

Obecnie PPTB zrzesza 56 członków: producentów, wykonawców, konstruktorów, architektów, deweloperów, placówki naukowo-badawcze, stowarzyszenia branżowe i instytucje otoczenia biznesu związane z budownictwem. Integracja tych środowisk, współdziałanie, uczestnictwo w pracach zespołów międzynarodowych stwarzają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, pokazania polskiej myśli naukowej i technicznej oraz korelowania jej z potrzebami rynku. Dzięki zaangażowaniu tak szerokiej reprezentacji branży, polskie budownictwo ma szansę stać się nowoczesne, bezpieczne, konkurencyjne w kraju i na świecie oraz, co ważne, przyjazne człowiekowi i środowisku naturalnemu.

Od początku istnienia koordynatorem PPTB jest firma specjalizująca się w badaniach rynku budowlanego ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.