Polska Platforma Technologiczna Budownictwa współpracuje z sieciami naukowymi, klastrami i platformami technologicznymi działającymi w Polsce, które mogą mieć swój wkład w badania dla polskiego sektora budowlanego. Polska Platforma Technologiczna Budownictwa podpisała porozumienia o współpracy z:

 

Klastrem sEaNERGIAseanergia

 

Polską Platformą Technologiczną Zielonej Energii


logo pptze

 

Świętokrzysko-Podkarpackim Klastrem Budowlanym INNOWATORlogo innowator

Stowarzyszeniem na Rzecz Systemów OciepleńSSO Logotyp 200

 Stowarzyszeniem Producentów Cementuspc

 Klastrem Budownictwo Polski Centralnej

logo clusterBPC

 Klastrem EURO-POL-BUD-ATOM

europolbudatom

Polską Platformą Technologiczną Transportu Drogowego

 

 

Sieć współpracuje również z europejskimi platformami technologicznymi, klastrami i powiązaniami służącymi transferowi wiedzy i technologii, m.in.:

 

Europejską Platformą Technologiczną Budownictwa (European Construction, built environment and energy-efficient buildings Technology Platform - ECTP)


ECTP200

 

Europejską Inicjatywą Budynków Efektywnych Energetycznie (Energy Efficient Buildings European Initiative – E2B EI)

E2B200

 Klastrem budowlanym Slovenski gradbeni gozd-GIZ ze Słowenii


slovenski gradbeni

 Klastrem na rzecz efektywności energetycznej Asociación de Empresas de Eficiencia Energetica z Hiszpanii


a3e

Klastrem budowlanym Construction Cluster DUNDJER z Serbii

 Klastrem budownictwa zrównoważonego Cluster Construcción Sostenible z Teneryfy

cluster2

Włoską Platformą Technologiczną Budownictwa (Piattaforma Tecnologica Italiana delle Costruzioni)

13086 big

Portugalską Platformą Technologiczną Budownictwa (Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção)

imgnot 803

 

W latach 2007-2013 PPTB pełniła funkcję Branżowego Punktu Kontaktowego dla 7 Programu Ramowego UE a od 2014 roku pełni rolę Regionalnego Punktu Kontaktowego dla programu Horyzont 2020. PPTB podpisała również porozumienie o współpracy z IPPT PAN pełniącym funkcję KPK H2020 w zakresie programu Horyzont 2020.

Polska Platforma Technologiczna Budownictwa znajduje się również na mapie klastrów PARP a także na mapie European Cluster Collaboration Platform (ECCP).

Zaloguj się