Zostań członkiem PPTB - pobierz Deklarację

Korzyści z członkostwa w PPTB:

  • bieżące informacje o ważnych wydarzeniach w branży, ogłaszanych konkursach z funduszy krajowych i zagranicznych
  • bezpłatne szkolenia, warsztaty, konsultacje na temat pozyskiwania środków finansowych na realizację innowacyjnych projektów dla branży budowlanej
  • możliwość udziału w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych finansowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską (do 100% finansowania)
  • łatwiejszy dostęp do nowoczesnych technologii i materiałów opracowywanych w Europie
  • promocja firmy w kraju i za granicą
  • networking – łączenie polskich firm i instytucji z partnerami zagranicznymi
  • możliwość wpływu na polskie i europejskie prawodawstwo dotyczące branży budowlanej dzięki udziałowi w konsultacjach
  • szansa na zwiększenie innowacyjności własnego przedsiębiorstwa poprzez bezpośrednie kontakty z polskimi i zagranicznymi naukowcami